Läggning Tarot

Jag läser tarot-kort helt intuitivt och ser saker i korten, dvs jag låter böckerna vila och använder korten helt på känsla och jag kallar den ”Intuitiv tarot”.  Mitt sätt att använda korten är alltså ingen exakt kunskap, utan bygger istället broar mellan logik och intuition. På något sätt har jag en form av samarbete med min andliga guide då jag läser korten och hör ibland vad de betyder. Det är lika spännande varje gång.