Medial Vägledning

Jag jobbar med medial vägledning. Det är rätt svårt att förklara vad det innebär. Vägledning är lätt att förstå, men vad innebär andlig och medial? Relationen är kort sagt kopplad med det sjätte sinnet eller intuitionen.

I det mediala arbetet låter jag intuitionen få styra genom bilder och meddelanden i sinnet som jag sedan förmedlar till dig.

Det kan tex vara budskap från en avliden släkting som gått över eller från din egen andliga guide.


Prova vägledning du också! Om du inte bor i Skåne kan du få en vägledning via telefon, mail eller messenger. Är du orolig för att vägledningen ger negativa budskap? Ingen fara, en vägledning handlar aldrig om något som kan stärka dina rädslor. Har du frågor? Kontakta gärna mig eller boka tid direkt!