Sittning

Vid en andlig konsultation eller som många säger en "sittning" förmedlas information från andevärlden till klienten genom mediumet. Innan jag tar emot kunden har jag oftast redan fått till mig saker om klienten såsom hur den ser ut, vissa budskap, namn på anhöriga etc. Jag kan få kontakt med klientens spirituella guide och få viss inledande information om vad mötet kommer att handla om.

Under själva mötet har jag kontakt med både min och klientens andliga guide och förmedlar den information jag får direkt och neutralt. Under mötet kan också avlidna anhöriga dyka upp och presentera sig. Det är viktigt att klienten kan identifiera dessa andar innan de får ge budskap.

Ibland kan det hända att en andekontakt missförstås och då är det viktigt att gå tillbaka och be om mer information. Ibland kan det vara svårare att få en ande att träda fram och om det sker så är det viktigt att vara ärlig och säga som det är. Kanske klienten inte är redo för en andekontakt och då är det bättre att försöka vid ett annat tillfälle. Ibland kommer saker som är känsliga och då gäller det att vara professionell och lägga fram dessa saker på ett bra sätt.

Människor som är stängda, tvivlande och inte tror på mediala kontakter är också svåra att ha en sittning med. Det är som om "överföringen och kanaliseringen" inte kommer igång och det blir svårt att förmedla något.

Vid medial sittning eller reading med en klient så kan jag som medium aldrig bestämma över vem det är som vill träda fram och komma till tals. Det finns ofta en plan, även om vi människor inte förstår den, med vilken ande det är som kommer till tals. En del klienter säger att de förstår detta men ofta uppstår en bevikelse när inte den anden som de önskat kommer för att förmedla något.