Husbesök

Husbesök eller "Husrensning" är en metod som utförs av ett medium på plats. Mediumet öppnar upp sig innan besöket och kan få till sig saker redan innan huset är besökt. Väl på plats så känner mediumet av rum för rum och får olika förnimmelser. Till slut kan mediumet ge en bild av vad som händer i huset och rekommendera lämplig åtgärd. Oftast är det nära och kära som vill komma till tals och påpeka något för familjen som bor där, men det kan också vara tidigare ägare eller andra energier som hamnat där av någon orsak.

När vi talar om rensning inom andlighet menar vi ofta avlägsnande av energier, där vi exempelvis hjälper över andar till andra sidan eller skapar en positiv energi på en plats eller i ett hem där det tidigare funnits negativa energier. Om det uppstår en obehaglig eller negativ känsla i ett hus eller i ett rum behöver det inte alltid betyda att den kommer av en andlig aktivitet, utan det kan istället vara skapat av så kallade energiminnen. Ett energiminne är energi från exempelvis en händelse eller en eller flera personers känslor, som finns kvar på platsen även efter att händelsen har utspelat sig och personen eller personerna har lämnat platsen.

Det kan finnas många olika tecken på att det finns andlig aktivitet av något slag på en plats, exempelvis i ett hem. Ofta handlar det om att det uppstår en känsla, kanske en obehagskänsla eller en känsla av att inte vara ensam i rummet. Ibland kan det skymta skuggor eller höras ljud såsom fotsteg eller röster, och saker kan flytta sig. På vissa ställen kan plötslig kyla eller värme uppstå eller till och med förnimmelser av dofter som kan förknippas med den ande som är närvarande.

Andarna kan visa sin närvaro genom att exempelvis tända och släcka lampor och stänga av och på TV-apparater. En andlig aktivitet kan vara väldigt subtil till att nästan upplevas som rent fysisk, vilket kan kännas rätt obehagligt.