Healing

Jag är fast övertygad om att all healing kommer från samma källa, från ljuset. Det finns en lång radda med olika typer av healing såsom Reiki, Reconnective healing, Quantum healing etc som jag ser som olika kontrakt med andevärlden. Redan 2007 blev jag diplomerad i traditionell Usui Reiki healing, långt innan mitt stora andliga uppvaknande.

När jag ger healing blandar jag mellan Reiki och ren andlig healing rent intuitivt och kan skicka både på distans och ge lokalt i mitt hem. Proceduren är densamma oavsett om det görs på avstånd eller nära. Jag öppnar upp och kopplar upp mot andevärlden och tar in den kraftfulla energin från universum och vidarebefordrar till klienten. Med Reiki kan jag göra en så kallad "byosen scanning" som gör det möjligt att upptäcka stopp i energiflödet på vissa ställen i kroppen.

Chakra balansering

En chakrabalansering syftar till att harmonisera, balansera och göra oss mer närvarande till kropp och själ. Vid varje healing som görs lokalt hos mig gör jag även en chakrabalansering antingen med händerna eller med hjälp av pendel.

Chakrabalansering Innebär en balansering av kroppens 7 stora chakra. Alla obalanser, både fysiska och psykiska visar sig i vårt energisystem. Balans i chakrasystemet ger livskraft och hälsa, får dig att må bra, löser spänningar och gör dig medveten om blockeringar och begränsningar. Rekommenderas vid alla former av obalans.

Första chakrat – Rotchakrat Första chakrat relaterar till den fysiska, materiella världen, familj, trygghet och stabilitet. Färg: Röd. Kroppsdel: Fötter, ben, skelett och ändtarm. Körtel: Binjurar (adrenalinproduktion).

Andra chakrat – Sexualchakrat Andra chakrat relaterar till sexualitet, kreativitet, lust, glädje och relationer. Färg: Orange. Kroppsdel: Bäcken, tarmar, njurar, blåsa, könsorgan och blindtarm. Körtel: Könskörtlarna (testiklar och äggstockar).

Tredje chakrat – Navelchakrat Tredje chakrat relaterar till personlig kraft, vilja, styrka, mod och självkänsla. Färg: Gul. Kroppsdel: Mage, galla, lever och mjälte. Körtel: Bukspottskörteln (reglerar matsmältningen).

Fjärde chakrat – Hjärtchakrat Fjärde chakrat relaterar till kärlek, medkänsla, förlåtelse och tacksamhet. Färg: Grön. Kroppsdel: Hjärta, lungor, diafragma och händer. Körtel: Thymus (immunförsvaret).

Femte chakrat – Halschakrat Femte chakrat relaterar till inre och yttre kommunikation, att höra sin inre röst och att uttrycka det som är sant. Färg: Blå. Kroppsdel: Hals, nacke, käkar, mun, tänder, svalg och öron. Körtel: Sköldskörteln (ämnesomsättningen).

Sjätte chakrat – Pannchakrat Sjätte chakrat relaterar till intuition, intellekt, vakenhet, klarsyn och klärvoajans. Färg: Indigo. Kroppsdel: Panna, ögon, näsa och hjärna. Körtel: Hypofys (reglerar körtelsystemet – hormonproduktion).

Sjunde chakrat – Kronchakrat Sjunde chakrat relaterar till en högre medvetandenivå, kunskap, visdom, insikt och frid. Färg: Violett. Kroppsdel: Skallen och centrala nervsystemet. Körtel: Tallkottkörteln (reglerar dygnsrytmen – mörker och ljus).