Medialitet

Medialitet

Känner du att du är speciell??

Då kanske du är en av dem som har ett "M" i handflatan. Människor som har ett "M" i handflatan ska nämligen vara lite mer speciella än andra menar vissa. Och de ska utgöra en liten grupp människor.

Det finns dock ingen direkt vetenskap som stödjer detta. Men det är en teori som bygger på att några av världens mäktigaste har en M-handflata. Egenskaper hos denna typ av av människor är att de har starkare intuition, är mer kreativa och att de är bra på att lösa konflikter. Dessutom är de målinriktade, bra på att knyta kontakter, bra på att motivera sig själva och har god disciplin.

Alla människor är mediala i min mening. Vi har vår intuition, vår magkänsla som vi oftast litar på. Alla människor har också en eller flera andliga "guider" som hjälper dem genom livet. Och ibland kan vi bara känna på oss saker eller bara veta. Det som skiljer ett medium från andra människor är att de kan förnimma de väldigt svaga signaler som kommer igenom från andevärlden. Ett medium känner signalerna på olika sätt och de 6 vanligaste är:

  • Clairvoyance. Klart seende.
  • Clairaudience. Klart hörande.
  • Clairsentience. Klart kännande.
  • Clairalience. Klart luktande.
  • Clairgustance, Klart smakande.
  • Claircognizance. Klart vetande

Mediumet kan ha en eller flera egenskaper från dessa. Jag själv har upplevt alla dessa egenskaper.